Ouderraad

De OR verleent medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals de organisatie van verschillende feesten en de avondvierdaagse.

Daarnaast geeft de ouderraad desgevraagd of uit eigen beweging advies aan de medezeggenschapsraad over aangelegenheden die de ouders aangaan.

 

De leden van de ouderraad zijn:

Marion Douma

Karin Dunnink

Linda ten Kate

Chantal Kreule

Conny Aalbers

Miranda Mulder

Mariëlle Schra

Sabine ter Wee

Diane Zomer

 

Het team wordt vertegenwoordigd door Francien Linckens en Dianne Paauw.

 

Contact: orzaaier@pco-n.nl