Ouderraad

De OR verleent medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals de organisatie van verschillende feesten en de avondvierdaagse. Daarnaast geeft de ouderraad desgevraagd of uit eigen beweging advies aan de medezeggenschapsraad
over aangelegenheden die de ouders aangaan.

De leden van de ouderraad zijn: Marion Douma, Karin Dunnink, Linda ten Kate, Sabine ter Wee en Diane Zomer.

We zijn op zoek naar vier nieuwe ouders die lid willen worden van onze ouderraad.

Het team wordt vertegenwoordigd door Marjanne Zuidema en Dianne Paauw.

Contact: orzaaier@pco-n.nl