In de MR zijn ouders en leerkrachten van De Zaaier vertegenwoordigd. De MR overlegt regelmatig met de directeur en is bevoegd alle aangelegenheden die de school aangaan te bespreken met het schoolbestuur. De MR bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg. In het medezeggenschapsreglement staat beschreven welke onderwerpen voor advies of ter instemming voorgelegd dienen te worden aan de MR.

Contact: mrzaaier@pco-n.nl

Documenten MR

 

Schooljaar 2021-2022

 

Schooljaar 2022-2023

 

Schooljaar 2023-2024

Leden MR

Naomi Zondervan

Voorzitter en ouder MR

Karin Dunnink

Ouder MR

Lianna Veerman

Ouder MR

Noƫlle Altena

Leerkracht MR

Chantal van Haarst

Leerkracht MR

Gernando van der Vegt

Leerkracht MR