De OR verleent medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten zoals de organisatie van verschillende feesten en de avondvierdaagse. Daarnaast geeft de ouderraad desgevraagd of uit eigen beweging advies aan de medezeggenschapsraad over aangelegenheden die de ouders aangaan.

Contact: orzaaier@pco-n.nl

Leden OR

Marion Douma

Ouder OR

Karin Dunnink

Ouder OR

Linda ten Kate

Ouder OR

Else van den Berg

Ouder OR

Mariska Dunnink

Ouder OR

Sarianne Boesenkool

Ouder OR

Francien Linckens

Leerkracht OR

Dianne Paauw

Leerkracht OR