Plusklas PCO-N

De PCO-N biedt onderwijs aan in een plusklas, deze is bedoeld voor (hoog)begaafde leerlingen. Het betreft een bovenschools project, dus de leerlingen kunnen van alle PCO-N scholen afkomstig zijn. De PCO-N wil deze doelgroep extra bagage meegeven voor een succesvolle start in het voortgezet onderwijs om daarmee hun talenten verder te kunnen ontwikkelen. Sinds 2014 is er een middenbouwgroep en een bovenbouwgroep. De groepen worden één dag per week gehuisvest op de Meele. De leerkrachten van de plusklas worden ondersteund door een coördinatiegroep.

Voor meer informatie, zie https://pco-n.nl/plusklas/