Peutergroep De Zaaier

 

Op dinsdag t/m vrijdag is er elke ochtend van 8.30-12.15 uur een peutergroep.

Deze peutergroep is voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot aan de basisschoolleeftijd.

Op de peutergroep kunnen peuters zich ontwikkelen qua taal en sociale vaardigheden.

Ook went een peuter er alvast aan om in een groep en volgens een bepaald ritme en regeltjes  te functioneren. Dit maakt dat de peutergroep een mooie opstap naar de basisschool is.

De peutergroep van de Zaaier draagt bij aan een doorgaande lijn en ontwikkelingslijn binnen de Zaaier. Dit proberen we op allerlei gebieden te doen, denk bijvoorbeeld aan

pedagogisch en didactisch gebied door dezelfde aanpak, afstemming en het werken met dezelfde thema’s.

 

Peuteropvang binnen de Zaaier valt onder Kinderopvang Mathil. Heeft u interesse voor deze peutergroep dan kunt u informatie opvragen via info@mathil.nl