Sterke punten

  • Samen vieren, samen verbinden, samen vormen, samen verdiepen
  • Integratie van vakken
  • Schooltuin
  • Leerlijn ‘Sociaal gedrag’ gekoppeld aan de ‘Kanjertraining’
  • Leerlijn ‘Leren leren’
  • Leerlijn ‘Mediawijsheid & ICT’

Speerpunten

  • Engels in de groepen 1 tot en met 8
  • Aandacht voor kunstbeschouwing, beeldende vorming en cultuur
  • Opbrengstgericht Passend Onderwijs
  • Integratie thematisch werken bij de zaakvakken