Speerpunten

  • Invoering leerlingvolgsysteem IEP (Inzicht in Eigen Profiel)
  • Rekenen & Chromebooks
  • Taal/Lezen: Bereslim
  • Taal/Lezen: Boekies
  • Engels in groep 1-8
  • Kinderdagcentrum (KDC)