Wat is computertypen en voor wie?

Zit je in groep 6 of 7 dan kun je meedoen met de cursus Computertypen.

Als je de cursus volgt, leer je blind typen volgens het 10-vingersysteem.

Ook leer je hoe je tekstverwerkingsprogramma werkt. Dit betekent dat we de basisfuncties van het tekstverwerken behandelen: o.a. vet, onderlijnen,
cursief, lettertype, lettergrootte, markeren, tekenkleur, opsommingsteken, marges, regelafstand, uitlijnen, knippen, plakken, kopiëren en de tabulatortoets.

Een groep bestaat uit maximaal 12 leerlingen. Zo krijgt iedereen voldoende aandacht.

Je krijgt bij deze cursus 12 lessen van anderhalf uur. Eens in de twee weken krijg je les.

Daarnaast moet je thuis flink aan de slag. Op iedere werkdag moet er geoefend worden, dus 5 dagen per week.

Het huiswerk moet thuis ook nagekeken worden.

Op je vorderingenkaart kun je zien hoe de resultaten zijn.

Wat moet je kunnen voor het examen?
➢ Een snelheid halen van 130 aanslagen per minuut
➢ Brief , rapportage en tekstverwerkingsopdracht op de juiste manier uitwerken

Als je voor al deze onderdelen een voldoende haalt, krijg je een diploma. Lukt dit niet, dan krijg je een certificaat.

De cursus bedraagt € 179,–. Dit bedrag is inclusief: cursusboek computertypen, stickers om thuis op je toetsenbord te plakken, een concepthouder, examen (evt. herexamen) en een diploma/certificaat. De cursus wordt buiten schooltijd, voor zover mogelijk, in het computerlokaal van je eigen school gegeven.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Typ Plus in Staphorst,
tel. 06-58935757 of e-mail naar info@typplus.nl of kijk op www.typplus.nl.