Welkom op De Zaaier

een veilige omgeving

Welkom op onze basisschool waar kinderen, ouder(s)* en teamleden het belangrijk vinden
om samen te werken. Het creëren van een veilige omgeving, het geven van
verantwoordelijkheid en het hebben van vertrouwen in elkaar, zijn voor ons de
basisvoorwaarden om tot ontwikkeling te komen.
In onze visie ‘samen vieren, verbinden, vormen en verdiepen’ geven wij aan hoe wij ons
onderwijs vormgeven. Wij spiegelen onze keuzes en ons handelen aan deze visie.

Samen vieren

We gaan respectvol met elkaar om, hebben oog voor elkaar en voor de wereld.

Vieren is aandacht schenken aan en stilstaan bij kleine en grote momenten in het leven van
de kinderen, ouder(s) en teamleden. De Zaaier is een open christelijke school. We gaan
respectvol met elkaar om, hebben oog voor elkaar en voor de wereld. Via de verhalen uit de
Bijbel brengen we de kinderen in contact met God en Jezus in relatie tot de mensen. We
staan stil bij de opening van de dag en bij de christelijke feesten zoals Kerst, Pasen,
Hemelvaart en Pinksteren.

Daarnaast besteden wij aandacht aan andere momenten van vieren en soms ook van
herdenken. Zo komen bijvoorbeeld de Kinderboekenweek, Sinterklaas, de verjaardagen,
Koningsdag, 4 & 5 mei en het afscheid van groep 8 in de groepen aan de orde.

Samen verbinden

Een sfeer van verbondenheid

Tijdens het stilstaan bij de vele momenten in het leven van onze kinderen, van ouder(s) en
van teamleden, geven wij uiting aan ons gevoel om als school een gemeenschap te vormen
in een sfeer van verbondenheid.

Samen vormen

We hebben vertrouwen in de mogelijkheden en talenten van ieder kind.

De kinderen zijn het middelpunt van onze school. We stemmen ons onderwijs af op hun
verschillende onderwijsbehoeften. Leven en leren in een open sfeer vinden wij belangrijk.
We hebben vertrouwen in de mogelijkheden en talenten van ieder kind. Vanuit een veilige
sfeer en een uitdagende leeromgeving stimuleren we de kinderen om goede resultaten te
behalen. Onze kinderen krijgen op alle niveaus de kans om te stralen. Met u vormen wij een
team rond uw kind.

Samen verdiepen

Zelf onderzoeken, creatief denken, coöperatief leren en samenwerken

Wij dagen de kinderen uit om zich te verdiepen in dingen die zij zelf niet meteen kiezen. Op
die manier ontdekken zij nieuwe ‘werelden’ en leren ze dat het overwinnen van een
uitdaging veel voldoening kan geven. Zelf onderzoeken, creatief denken, coöperatief leren
en samenwerken zijn hierbij kernwaarden.

* Daar waar op de site gesproken wordt over ouder(s), bedoelen wij ouder(s) en/of
verzorger(s) met het wettelijk gezag over het kind.