Welkom op de Zaaier!

Welkom op onze basisschool waar kinderen, ouder(s) en teamleden het belangrijk vinden om samen te werken.

Het creëren van een veilige omgeving, het geven van verantwoordelijkheid en het hebben van vertrouwen in elkaar, zijn voor ons de basisvoorwaarden om tot ontwikkeling te komen.

In onze visie ‘samen vieren, verbinden, vormen en verdiepen’ geven wij aan hoe wij ons onderwijs vormgeven.

Wij spiegelen onze keuzes en ons handelen aan deze visie.

Play Maak kennis met De Zaaier

samen vieren

Vieren is aandacht schenken aan en stilstaan bij kleine en grote momenten in het leven van de kinderen, ouder(s) en teamleden. De Zaaier is een open christelijke school. Wij werken vanuit de christelijke traditie. We beschouwen de christelijke grondslag als een moreel kompas waar we ons handelen, denken en geloven op kunnen baseren en aan kunnen toetsen. Christelijk onderwijs geven wij handen en voeten met behulp van rituelen, verhalen uit de Bijbel, spiegelverhalen en liederen. We gaan respectvol met elkaar om, hebben oog voor elkaar en voor de wereld. Daarnaast besteden we aandacht aan andere momenten van vieren en soms ook van herdenken.

samen verbinden

Tijdens het stilstaan bij de vele momenten in het leven van onze kinderen, van ouder(s) en van teamleden, geven wij uiting aan ons gevoel om als school een gemeenschap te vormen in een sfeer van verbondenheid.

samen vormen

De kinderen zijn het middelpunt van onze school. Wij stemmen ons onderwijs af op hun verschillende  onderwijsbehoeften. Leven en leren in een open sfeer vinden we belangrijk. Wij hebben vertrouwen in de mogelijkheden en talenten van ieder kind. Vanuit een veilige sfeer en een uitdagende leeromgeving stimuleren we de kinderen om goede resultaten te behalen. Onze kinderen krijgen op alle niveaus de kans om te stralen. Samen met u vormen we een team rond uw kind.

samen verdiepen

Wij dagen de kinderen uit om zich te verdiepen in dingen die zij zelf niet meteen kiezen. Op die manier ontdekken zij nieuwe ‘werelden’ en leren ze dat het overwinnen van een uitdaging veel voldoening kan geven. Onderzoeken, creatief denken, coöperatief leren en samenwerken zijn hierbij kernwaarden.

Nieuws