Welkom op De Zaaier

een veilige omgeving

Welkom op onze basisschool waar kinderen, ouder(s)* en teamleden het belangrijk vinden
om samen te werken. Het creëren van een veilige omgeving, het geven van
verantwoordelijkheid en het hebben van vertrouwen in elkaar, zijn voor ons de
basisvoorwaarden om tot ontwikkeling te komen.
In onze visie ‘samen vieren, verbinden, vormen en verdiepen’ geven wij aan hoe wij ons
onderwijs vormgeven. Wij spiegelen onze keuzes en ons handelen aan deze visie.

Facebookberichten

4 dagen geleden

CBS De Zaaier

CBS De Zaaier opent nieuwe Bibliotheek op school

Dinsdag 12 maart opende CBS De Zaaier in Nieuwleusen de nieuwe schoolbibliotheek. De schoolbibliotheek is onderdeel van de Bibliotheek op school; een landelijke aanpak voor het primair onderwijs waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en digitale geletterdheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis.

Op 12 maart om 8.30 startte het schoolproject ‘Lente’. Het team van de school opende het schoolproject met een verhaal van Jip en Janneke die bloemen gaan zaaien. De leerlingen van groep 3 en 4 zongen een lied over de lente. De jeugdspecialist van de bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen overhandigde de boeken over groeien en bloeien aan een leerling van groep 6; de leerlingen van de bovenbouw werken ook in de schooltuin.

Leerlingen uit de bovenbouw kunnen solliciteren naar de functie van assistent-bibliothecaris om samen met vrijwilligers de schoolbibliotheek goed te laten lopen.
... Bekijk MeerBekijk Minder

Bekijk op Facebook

1 maand geleden

CBS De Zaaier

15 maart 2019: Peuterochtend op de Zaaier! ... Bekijk MeerBekijk Minder

Bekijk op Facebook

1 maand geleden

CBS De Zaaier
Bekijk op Facebook

4 maanden geleden

CBS De Zaaier

Dankzij de hulp van een aantal handige ouders staat het afscheidscadeau van groep 8 van vorig jaar te schitteren op ons plein. We gaan ervan uit dat het weer heel veel gebruikt gaat worden! ... Bekijk MeerBekijk Minder

Bekijk op Facebook

5 maanden geleden

CBS De Zaaier

De techniekweek is begonnen! #slopen #demonteren #ontwerpen #wiegaathetopruimen? ... Bekijk MeerBekijk Minder

Bekijk op Facebook

Twitterberichten

Samen vieren

We gaan respectvol met elkaar om, hebben oog voor elkaar en voor de wereld.

Vieren is aandacht schenken aan en stilstaan bij kleine en grote momenten in het leven van
de kinderen, ouder(s) en teamleden. De Zaaier is een open christelijke school. We gaan
respectvol met elkaar om, hebben oog voor elkaar en voor de wereld. Via de verhalen uit de
Bijbel brengen we de kinderen in contact met God en Jezus in relatie tot de mensen. We
staan stil bij de opening van de dag en bij de christelijke feesten zoals Kerst, Pasen,
Hemelvaart en Pinksteren.

Daarnaast besteden wij aandacht aan andere momenten van vieren en soms ook van
herdenken. Zo komen bijvoorbeeld de Kinderboekenweek, Sinterklaas, de verjaardagen,
Koningsdag, 4 & 5 mei en het afscheid van groep 8 in de groepen aan de orde.

Samen verbinden

Een sfeer van verbondenheid

Tijdens het stilstaan bij de vele momenten in het leven van onze kinderen, van ouder(s) en
van teamleden, geven wij uiting aan ons gevoel om als school een gemeenschap te vormen
in een sfeer van verbondenheid.

Samen vormen

We hebben vertrouwen in de mogelijkheden en talenten van ieder kind.

De kinderen zijn het middelpunt van onze school. We stemmen ons onderwijs af op hun
verschillende onderwijsbehoeften. Leven en leren in een open sfeer vinden wij belangrijk.
We hebben vertrouwen in de mogelijkheden en talenten van ieder kind. Vanuit een veilige
sfeer en een uitdagende leeromgeving stimuleren we de kinderen om goede resultaten te
behalen. Onze kinderen krijgen op alle niveaus de kans om te stralen. Met u vormen wij een
team rond uw kind.

Samen verdiepen

Zelf onderzoeken, creatief denken, coöperatief leren en samenwerken

Wij dagen de kinderen uit om zich te verdiepen in dingen die zij zelf niet meteen kiezen. Op
die manier ontdekken zij nieuwe ‘werelden’ en leren ze dat het overwinnen van een
uitdaging veel voldoening kan geven. Zelf onderzoeken, creatief denken, coöperatief leren
en samenwerken zijn hierbij kernwaarden.

* Daar waar op de site gesproken wordt over ouder(s), bedoelen wij ouder(s) en/of
verzorger(s) met het wettelijk gezag over het kind.