Medezeggenschapsraad

In de MR zijn ouders en leerkrachten van De Zaaier vertegenwoordigd. De MR overlegt regelmatig met de directeur en is bevoegd alle aangelegenheden die de school aangaan te bespreken met het schoolbestuur. De notulen zijn in te zien in een map op school.

 

De MR bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg. In het medezeggenschaps-reglement staat beschreven welke onderwerpen voor advies of
ter instemming voorgelegd dienen te worden aan de MR.

 

Namens de ouders zitten Claudia Schuurman, Annelies Tempelman en Karin Rumpf in de MR.

 

Noëlle Altena en Chantal van Haarst vertegenwoordigen het personeel.

 

Contact: mrzaaier@pco-n.nl

 

 

 

Documenten MR

 

Besluiten- en actielijst 30 september 2020

 

Besluiten- en actielijst 2 december 2020