Medezeggenschapsraad

In de MR zijn ouders en leerkrachten van De Zaaier vertegenwoordigd. De MR overlegt regelmatig met de directeur en is bevoegd alle aangelegenheden die de school aangaan te bespreken met het schoolbestuur. De MR bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg. In het medezeggenschapsreglement staat beschreven welke onderwerpen voor advies of ter instemming voorgelegd dienen te worden aan de MR.

Namens de ouders zitten Claudia Schuurman, Els Versteegt en Naomi Zondervan in de
MR. Noëlle Altena, Gernando van der Vegt en Chantal van Haarst vertegenwoordigen het personeel.

Contact: mrzaaier@pco-n.nl

 

Documenten MR

 

Besluiten- en actielijst 30 september 2020

 

Besluiten- en actielijst 2 december 2020